top of page

Złącze redukcyjne

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-05_bb-3ccf_319 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-336bad-1bb31905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    O/D rury (mm) 1 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-3194-bb-5_3 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-ccf58mm-31905_Tube_ -bb3b-136bad5cf58d_

 

 

   PR06/04   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-3781905_bb5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-ccb3819_05_cf5 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 6     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136b-bad5cf58d_ _cc781905-5b-1bb-5bb_36194- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3 194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde- 136_bad5cf58       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-378_-136cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_     4

   PR08/06   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-3781905_bb5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-ccb3819_05_cf5 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 8     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136b-bad5cf58d_ _cc781905-5b-1bb-5bb_3194_ 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3 194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde- 136_bad5cf58       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-378_-136cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_     6

   PR10/08   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-3781905_bb5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-cccf5819_05_cf5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5cf58d_ _cc781905-5b- 136_bad3cf3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-378_-136cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_  8

   PR12/10   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cc-336- -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-ccb3819_05_cf5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5b-1bb-5bb_3694- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5cf58d_ _cc781905-5b- 136_bad3cf3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-378_-136cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_10

Złączki wciskane 0–10 bar, maks. – od 0 do 60°C — powietrze/woda/podciśnienie

bottom of page