top of page

Zawory próżniowe

Podciśnieniowe zawory elektromagnetyczne 2 i 3-drogowe

Cewki i wtyczki

Zawory regulacji podciśnienia

Służy do utrzymywania stałego poziomu podciśnienia w obwodzie.
Mogą być używane jako regulatory tylko w obwodach z jedną pompą lub wieloma obwodami, ale o tej samej ustawionej próżni.
Poziom podciśnienia reguluje się za pomocą pokrętła regulacji nici drobnozwojnej

Zawór zwrotny membrany próżniowej

bottom of page