Stainless Steel Fittings

SSC 04 - 01       4      1/8"      

SSC 06 - 01       6      1/8"  

SSC 06 - 02       6      1/4"  

SSC 08 - 01       8      1/8"  

SSC 08 - 02       8      1/4"  

SSC 10 - 02     10      1/4"  

SSC 10 - 03     10      3/8" 

SSC 12 - 03     12      3/8"

SSC 12 - 04     12      1/2" 

Tube(mm)    Thread(BSP) 

SSC 04 - M5            4           M5

SSC 04 - G01          4           1/8"

SSC 06 - M5            6           M5

SSC 06 - G01          6           1/8"

SSC 06 - G02          6           1/4"  

SSC 08 - G01          8           1/8"  

SSC 08 - G02          8           1/4"

SSC 10 - G02        10           1/4"

SSC 10 - G03        10           3/8"

SSC 12 - G03        12           3/8"  

SSC 12 - G04        12           1/2"

 

Tube(mm)    Thread(BSP) 

SSL 04 - 01         4          1/8"

SSL 06 - 01         6          1/8"

SSL 06 - 02         6          1/4"  

SSL 08 - 01         8          1/8"  

SSL 08 - 02         8          1/4"  

SSL 10 - 02       10          1/4"

SSL 10 - 03       10          3/8"

SSL 12 - 03       12          3/8"  

SSL 12 - 04       12          1/2" 

 

Tube(mm)    Thread(BSP) 

SSL 04 - M5              4               M5  

SSL 04 - G01            4               1/8"      

SSL 06 - M5              6               M5  

SSL 06 - G01            6               1/8"  

SSL 06 - G02            6               1/4"

 SSL 08 - G01           8               1/8"  

SSL 08 - G02            8               1/4"

SSL 10 - G02          10               1/4"  

SSL 10 - G03          10               3/8"  

SSL 12 - G03          12               3/8"

SSL 12 - G04          12                1/2" 

 

Tube(mm)          Thread(BSP) 

SSB 04 - 01                4                 1/8"  

SSB 06 - 01                6                 1/8"  

SSB 06 - 02                6                 1/4"  

SSB 08 - 01                8                 1/8"  

SSB 08 - 02                8                 1/4"  

SSB 10 - 02              10                 1/4"

SSB 10 - 03              10                 3/8"

SSB 12 - 03              12                 3/8"

SSB 12 - 04              12                 1/2" 

 

Tube(mm)               Thread(BSP) 

SSB 04 - M5                4                      M5  

SSB 04 - G01              4                      1/8" 

SSB 06 - M5                6                      M5  

SSB 06 - G01              6                      1/8"

SSB 06 - G02              6                      1/4"

SSB 08 - G01              8                      1/8" 

SSB 08 - G02              8                      1/4"

SSB 10 - G02            10                      1/4" 

SSB 10 - G03            10                       3/8"

SSB 12 - G03            12                       3/8"

SSB 12 - G04            12                       1/2" 

 

Tube(mm)                  Thread(BSP) 

SSU 04                          4

SSU 06                          6  

SSU 08                          8  

SSU 10                        10

SSU 12                        12 

Tube(mm)                

SSV 04                        4

SSV 06                        6  

SSV 08                        8  

SSV 10                      10  

SSV 12                      12 

Tube(mm)                

SSE 04                        4

SSE 06                        6

SSE 08                        8

SSE 10                      10

SSE 12                      12 

Tube(mm)                

SSM 04                     4

SSM 06                     6  

SSM 08                     8  

SSM 10                   10  

SSM 12                   12 

Tube(mm)                

Stainless Steel Male Stud - Taper Thread

Stainless Steel Male Stud - Parallel Thread

Stainless Steel Swivel Elbow - Taper Thread

Stainless Steel Swivel Elbow - Parallel Thread

Stainless Steel Swivel Tee - Taper Thread

Stainless Steel Swivel Tee - Parallel Thread

Stainless Steel Straight Connector

Stainless Steel Equal Elbow

Stainless Steel Equal Tee

Stainless Steel Bulkhead